Aplicacions Solars
Energia solar fotovoltàica en xarxa

SERVEIS

block Inici | Serveis | Energies renovables | Energia Solar | Solar Fotovoltaica | en xarxa | Parcs solars

ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA EN XARXA

 

flpInversió en Parcs solars

 

parc solar
parc solar

 

Es tracta d’un nou concepte d’aprofitament solar que permet a particulars poder invertir directament en petites instal·lacions fotovoltaiques. Aquest fet converteix un parc solar en una opció de negoci atractiva, que es constitueix per una agrupació de diverses instal·lacions fotovoltaiques, on cadascuna d’elles compta amb una potència igual o inferior a 100 kW, que evacuen l’energia produïda a un mateix punt de connexió a la xarxa elèctrica en alta tensió.

El titular, físic o jurídic, de cadascuna de les instal·lacions fotovoltaiques ha de ser independent dels titulars de la resta d’instal·lacions, per tal d’acollir-se a la tarifa fixa del 575% respecte a la Tarifa Elèctrica Mitjana de Referència (TEMR) durant els primers 25 anys, i del 460% durant la resta de la vida útil de la instal·lació.

 

L’agrupació d’aquestes instal·lacions en un mateix terreny permet compartir infraestructures i serveis, amb la qual cosa se’n deriven uns beneficis en aspectes tan amplis i diversos com:

  • Optimització de la inversió i reducció del període d’amortització
  • Reducció dels costos dels equips i optimització de l’ús dels mateixos
  • Reducció del cost d’operació i manteniment
  • Instal·lacions d’evacuació a alta tensió compartides
  • Reducció de les pèrdues d’energia
  • Reducció de l’impacte ambiental
  • Disminució de l’espai ocupat per les instal·lacions
  • Millora de la seguretat

A banda de les grans compensacions ja esmentades d’aquest tipus d’infrastructures, un altre tret a destacar és la tecnologia que les caracteritza, ja que les instal·lacions poden estar dotades de seguidors solars automatitzats, que incrementen la producció a prop d’un 35%. També acostumen a disposar d’un sistema de monitorització que permet conèixer la producció diària, mensual i anual de la seva instal·lació des de qualsevol punt, mitjançant un punt d’accés a internet.

 

El servei que ofereix Aplicacions Solars, SL en les instal·lacions de parcs solars comprèn tots els tràmits administratius per obtenir els permisos i legalitzacions necessaris, i l’elaboració de projectes i estudis ambientals per a l’obtenció dels mateixos.

 

parc solar
parc solar
parc solar
parc solar
parc solar
parc solar
 
xhtml vàlid css vàlid Nivel A de Conformidad
 

C/Viladordis, 29 - 08241 - Manresa - Tel. 93 874 56 58 - Fax 938 745 946 - comcacoerciacacol@acacoplicacacosolcacoars.cocacom