Aplicacions Solars
Instal·lació de plaques solars tèrmiques

SERVEIS

block Inici | Serveis | Energies renovables | Energia Solar | Energia Solar Tèrmica | Calefacció

ENERGIA SOLAR TÈRMICA -Calefacció

flpTerra Radiant


Aplicacions Solars, SL, amb l’objectiu de reduir el consum d’energia i obtenir alhora un major confort, aposta per instal·lacions de calefacció eficients, que combinen l’energia solar tèrmica amb el terra radiant.

El terra radiant ofereix un distribució uniforme de la temperatura, amb la qual cosa s’evita que hi hagi zones massa fredes o massa calentes  ja que, en aquest cas, l’element emissor és la superfície del terra. D’aquesta manera, el terra radiant escalfa tota la superfície de l’habitació, amb la qual cosa reduïm la temperatura del fluid que recorre el circuit de calefacció, rebaixant considerablement les pèrdues tèrmiques i el consum.  A més, el cos humà té una major sensació de benestar quan la part inferior es troba a una temperatura d’uns 22ºC i la part superior a uns 20ºC aproximadament.

 

energia solar tèrmica amb el terra radiant
el terra radiant per reduïr les pèrdues tèrmiques
Plaques solars per a calefacció domèstica i instal·lació de tubs per a terra radiant
instal·lació dels circuits d'energia geotèrmica
instal·lació dels circuits d'energia geotèrmica
instal·lació dels circuits d'energia geotèrmica

 

 

flpRadiadors


Si partim d’una instal·lació de calefacció convencional, l’energia solar pot ajudar-nos a reduir el consum de la caldera per a calefacció.


En una instal·lació de calefacció per radiadors, aquests escalfen l’aire del voltant, de manera que l’aire calent ascendeix fins al sostre, perd una part de l’energia, i retorna avall. Per tant, amb aquest sistema necessitem una major temperatura per obtenir la mateixa sensació de confort que amb el terra radiant, la qual cosa implica que necessitem més aportació de font energètica i per tant més consum.

 

energia solar per a reduïr el consum en calefacció
aigua calenta sanitària amb energia solar
Plaques solars per a calefacció i aigua calenta sanitària

 

 

flpFan-coils


Els fan-coils són aparells de climatització. En el seu interior hi ha una sèrie de tubs per on circula aigua calenta o freda, que s’utilitza per escalfar o refredar l’aire d’un recinte o local. Com que treballen a baixa temperatura, s’adapten molt bé a fonts d’energia renovables com la solar tèrmica o la biomassa.

 
 
xhtml vàlid css vàlid Nivel A de Conformidad
 

C/Viladordis, 29 - 08241 - Manresa - Tel. 93 874 56 58 - Fax 938 745 946 - comcacoerciacacol@acacoplicacacosolcacoars.cocacom