Aplicacions Solars
energia biomassa d'origen forestal

SERVEIS

block Inici | Serveis | Energies renovables | Energia Biomassa | Biomassa forestal

ENERGIA BIOMASSA -Biomassa forestal

La biomassa d’origen forestal prové de les activitats d’explotació forestal i de la necessitat de realitzar treballs de manteniment i neteja dels boscos i les masses forestals, mitjançant aclarits, podes, neteges de matolls, etc.


Dins d’aquest grup també s’inclouen els residus generats a la indústria forestal (serradores, indústries de primera transformació, fabricants de productes elaborats de fusta, fabricants de suro i de pasta de paper).

L’aprofitament tèrmic que suposa la combustió de la biomassa pot proporcionar aigua calenta, calefacció o aire calent

 

La diversitat i heterogeneïtat en la procedència del combustible, fa que les calderes de biomassa utilitzin diversos tipus i formes de biomassa per combustió:

  • Estelles: materials vegetals o de fusta triturats en fragments de l’ordre de 2 a 10 cm de llargada, com també puntes o fustes amb diàmetres petits que no tenen sortida comercial.
  • Pellets: residus procedents de la neteja forestal i de la indústria de la fusta. Aquest combustible és triturat i assecat per tal de disminuir-ne el nivell d’humitat, per tal de finalment ser premsat i comprimit en forma de petits cilindres de 1,5-2cm de longitud i de 6-8 cm de diàmetre. Per tant, aquest combustible es distingeix per la baixa humitat (inferior al 12%), per la seva elevada densitat i regularitat del material, i pel seu elevat poder calorífic (p.c.i. 4.000-4.500 kcal/kg).
  • Briquetes: fusta o altres materials vegetals comprimits a alta pressió, de manera que s’obtenen unitats compactes.

Les emissions a l’atmosfera són comparables als sistemes de gas natural i gas-oil (combustibles fòssils), tot i que no té un impacte mediambiental significatiu, atès que el CO2 que s’allibera a l’atmosfera durant la combustió ha estat prèviament captat pels vegetals durant el seu creixement i, per tant, el balanç final és nul.

 
 
xhtml vàlid css vàlid Nivel A de Conformidad
 

C/Viladordis, 29 - 08241 - Manresa - Tel. 93 874 56 58 - Fax 938 745 946 - comcacoerciacacol@acacoplicacacosolcacoars.cocacom